Tidningsarkiv2 för den periodiska tidskriften MILJÖBILDER för år 2020 och framåt
Tillbaka
Nr 04 januari 2023 årgång 24 Jag anmälde Justitieministerns lagbrott till statsminister
Ulf Kristersson som direkt svarade med ett grovt lagbrott
eftersom jag ju inte anmält justitiekanslern för något brott!
Det olagliga beslutet från Sveriges regering heter tydligen,
med Justitiedepartimentets nomenklatur, Ju2022/02421 med
datum 2023-01-18 och med min inskannade nomenklatur
Regeringen_20230123.pdf vilken inkluderas nedan.
Det obehagliga i sammanhanget är att jag alltså inteanmält justitiekanslern för något brott. Detta betyderalltså att Åklagarmyndigheten överlämnat ett förfalskat dokument till regeringen!

 

Nr 03 januari 2023 årgång 24

 Du, kammaråklagare Sara Sundström, har sänt mej en fråga om jag vill att du Sara ska lämna över ärendet till riksåklagaren.

Att lämna över ett ärende till den grovt kriminella djävla kärringen Petra Lundh leder givetvis ingenstans! Det enda hon då kommer att göra är att hon försöker dikta ihop nya falska anklagelser mot mej! Du kan be den grovt kriminella djävla kärringen Petra Lundh att fara ända inåt helvetet!

Det du Sara skulle kunna göra är att väcka åtal mot kammaråklagare Tobias Kajbring och Stefan Ekeroth för deras ytterst grova falska anklagelse utpressning mot mej som gjordes redan 2018. Det måste du i enlighet med lagen om absolut åtalsplikt göra! Men fråga, för fan, inte Petra Lundh som ju dessutom är riksåklagare för hon är grovt kriminell och ledare för ett grovt kriminellt nätverk!

 

Nr 02 januari 2023 årgång 24

Hej,

Min tidning MILJÖBILDER nr 2 jan. 2023 finns nu på nätet.

Den handlar bl a om den grovt kriminella justitieministern Gunnar Strömmer och hur han skyddar den ytterst grovt kriminella riksåklagaren och den ytterst grovt kriminella justitiekanslern. Huvudansvarig för denna grovt kriminella Sveriges regering är givetvis statsminister Ulf Kristersson men han är inte kontaktbar!

Tidningen har fått ett oreserverat stöd från en överåklagare på Åklagarmyndigheten. Denne överåklagare menar att det är den grovt kriminella riksåklagaren som, med sina hotelser, förbjuder åklagarna att följa lagen. Det Gaunitz skriver om jäv är helt korrekt! Riksåklagaren som är chef över alla åklagare vägrar acceptera att kriminella åklagare ställs inför rätta! Riksåklagaren måste alltså avsättas och Särskilda åklagarkammaren måste skiljas från Åklagarmyndigheten för att få bort detta grova jäv som utövas av riksåklagaren och kammarchefen!

Hälsningar 2023-01-15

Harald Gaunitz

Den periodiska tidskriften MILJÖBILDER
Utgivningsbevis Nr 23792

Storgatan 61C

83133 Östersund

 

Nr 01 januari 2023 årgång 24

Till chefsåklagare Lars Morand
Rev B 2023-01-02

Hej,Jag gav dej möjlighet att ge mej kommentarer till dina ytterst grovt kriminella beslut med dead-line 2022-12-24. Din grova kriminalitet hindrar dej kanske från att ge mej några kommentarer!

Jag har alltså fått ett grovt olagligt beslut som heter Ärende AM-167798-22Det står även BID: AM-BR2022-5887-FD, Ext ärendenr:men efter det kolonet står ingenting. Jag kan inte få fram vad BID: AM-BR2022-5887-FD, Ext ärendenr:är för något. Detta är i strid med Förvaltningslag (2017:900)

 

Nr 13 december 2022 årgång 23

 

Detta är ett utskick av MILJOBILDER-2022-13-C.pdf

Observera att detta tidningsnummer handlar om den grovt kriminella riksåklagaren Petra Lundh och hur hon, med uppsåt, förföljer och skadar personer med oförvitlig vandel t ex Harald Gaunitz och Lise-Lotte Magné.

Det handlar också om hur riksåklagaren är ledare för ett grovt kriminellt gäng som gör att Sverige i vissa avseenden liknar rättsväsendet i Ryssland och Turkiet!

Nr 12 december 2022 årgång 23

 

Detta är en anmälan mot den grovt kriminelle förundersökningsledaren Michael Lundberg som startade en förundersökning mot mej utan några giltiga skäl. Lundberg hade inte ens läst det dokument som han åberopar! Ljudfil från telefonsamtal med denne grovt kriminelle typ!

Nr 11 november 2022 årgång 23

 

Min visselblåsare har satt ihop följande garanterat sanningsenliga uppgifter om den avskyvärda gängkriminella gruppen inom det svenska rättsväsendet som består av: riksåklagare Petra Lundh, tillsynschef chefsåklagare Henrik Rasmusson, Justitiekansler Mari Heidenborg, Justitieombudsmannen Per Lennerbrandt och adjungerade kammarchef Stefan Ekeroth, Östersund. Läs om detta i MILJOBILDER-2022-11-F.pdf

Har fått ett mail från en "högre åklagare" som skriver att han länge misstänkt att det är något allvarligt fel med Riksåklagaren. Nu förstår han att hans misstankar har saklig grund och är förfärande !

Nr 09 november 2022 årgång 23 Detta är en information om riksåklagare Petra Lundhs ytterst grova kriminalitet. Hennes brott är bedrägeri, skyddande av brottsling, falsk anklagelse, tjänstefel och ofredande med en straffhöjd på upp till 2 - 4 års fängelse eller mera!

En hög befattningshavare inom det svenska rättsväsendet har ställt frågan varför tidningen skyddar de över 60 åklagarbesluten som är minst lika grovt olagliga som riksåklagarens. Överåklagare Magnus Johansson har t ex begått samma grovt olagliga beslut 16 gånger. Se vidare reviderat tidningsnummer!

Nr 08 oktober 2022 årgång 23 Detta är en anmälan till den ytterst grovt kriminella biträdande tillsynsansvarige Sofie Lundin som tydligen är riksåklagarens knähund!
Nr 07 augusti 2022 årgång 23 Denna anmälan gjordes till Åklagarmyndigheten 2022-08-07 men
den myndigheten har ännu inte, 2022-08-20, behagat svara.
Den grovt kriminella Riksåklagaren och de grovt kriminella åklagarna på
Särskilda åklagarkammaren, Utvecklingscentrum, Tillsynsavdelningen,
Visselblåsarfunktionen och JO och JK gör allt för att skydda den grovt
kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring och chefsåklagare Stefan
Ekeroth, Östersund som falskt anklagade mej för det grova brottet
utpressning, 2018-08-23, åberopande ett mail från mej, Harald Gaunitz,
som gav Kajbring möjlighet att lämna synpunkter på ett tidningskoncept
före publicering. Klara bevis mot Kajbring och Ekeroth finns i FUP AM-
110190-18. Riksåklagare Petra Lundhs beslut innebär att hon håller på
med bedrägerier och skyddande av brottsling som har en straffhöjd på
upp till 2 – 4 års fängelse!
Nr 06 augusti 2022 årgång 23 Detta tidningsnummer handlar om den ytterst grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring, 19850726-0332, Östersund som redan 2018-08-23 utsatte mej för en ytterst grov falsk anklagelse utpressning utan att han kunde ange något lagligt skäl. Men riksåklagaren lade sig i detta ärende och beslutade att Kajbring inte begått något brott! Riksåklagaren är anställd på en myndighet och ingen myndighet får besluta om påföljder! Riksåklagarens beslut är en påföljd som annullerar Kajbrings grova falska anklagelse om utpressning genom att hon beslutar att utpressning inte är något brott som inte heller faller under allmänt åtal. Sådana beslut får endast domstolar syssla med! Ska vi verkligen ha en så ytterst grovt kriminell person som riksåklagare? Givetvis inte men jag har fått över 100 beslut från kammaråklagare, chefsåklagare, överåklagare, UC, Tillsynsavdelningen, Visselblåarfunktionen, riksåklagaren och JO och JK som fastställer att utpressning inte är något brott som inte heller faller under allmänt åtal!(!)
Nr 05 augusti 2022 årgång 23 Detta tidningsnummer, MILJÖBILDER Nr 5 augusti 2022, grundar sig på ett mail jag sände till ett 40-tal aktörer och till Sveriges regering. Eftersom denna skrift avslöjar hur Riksåklagare Petra Lundh och Justitiekansler Marie Heidenborg systematiskt använder sig av grova brott för att försöka rädda sig själva och den grovt kriminella kammaråklagaren Tobias Kajbring och den grovt kriminella chefsåklagaren Stefan Ekeroth så har flera läsare krävt att det mailet måste utges som ett tidningsnummer.
Det är det jag gör nu!
Nr 04 Juli 2022 årgång 23 Hej,
Detta är ett nr av min tidning MILJÖBILDER Nr 04, juli 2022. Tidningen består av 145 sidor. Här ingår bl a förundersökningsprotokoll FUP AM-110190-18 Här ingår också min s.k. olaglighetslista där jag har lagt in dokumentnummer på alla de över 100 olagliga besluten från det svenska rättsväsendet. 

Det obehagliga är att det alltså räcker med att en kammaråklagare Tobias Kajbring tillsammans med hans chef chefsåklagare Stefan Ekeroth falskt anklagar mej för det grova brottet utpressning för att hela det svenska rättsväsendet reser sig upp till försvarar för dessa grova brottslingar! 
Denna cirkus från det svenska rättsväsendet har nu pågått i över tre års tid och den som varit den allra mest kriminella personen är riksåklagaren Petra Lundh. Hon har tillsammans med kammaråklagare Sara Stolper och biträdande tillsynschef Sofie Lundin tillsammans och i samförstånd stött denna falska anklagelse och påstår att om jag inkommer med fler likande anmälningar så är det inte säkert att jag kommer att få något svar.(!) JO och JK är lika kriminella tillsammans med Särskilda åklagarkammaren, UC och Åklagarmyndighetens visselblåsarfunktion.
Tro alltså inte att Sverige är en rättsstat men efter att jag nu hållit på med en större mängd polisanmälningar inte bara mot den grovt kriminella riksåklagare Petra Lundh och sänt infokopior även till Sveriges regering så har mina anmälningar gått vidare till Sveriges regering och KU.
Nr 03 Juni  2022 årgång 23 Riksåklagare Petra Lundh är så arrogant så att hon faktiskt numera förnekar din, Harald Gaunitz’ existens! Även den så kallade förundersökningsledaren Michael Lundberg är fruktansvärt arrogant och kallas av vissa här i Östersund för repeteraruret för han granskar aldrig något hur orimligt det än är! 
Och advokat Andreas Victor tror att det är farligt att använda ordet Swish i ett mail till en åklagare!
Nr 02 Mars  2022 årgång 23 Detta tidningsnummer visar den grovt kriminella riksåklagaren Petra Lundhs och den grovt kriminella justitiekanslern Mari Heidenborgs grovt kriminella agerande mot Harald Gaunitz. Dessa kriminella kräk stöder kammaråklagare Tobias Kajbrings, 19850726-0332 och chefsåklagare Stefan Ekeroths, 19691218-0517 Östersund grova falska anklagelse gällande utpressning som de inte kan styrka med vare sig några bevis eller vittnesmål!  
/Harald Gaunitz
Nr 145 september  2021 årgång 22 Varning för de grovt kriminella riksåklagaren Petra Lundh, tillsynschef Henrik Rasmusson och kammaråklagare Åsa Ideström. När det gäller 
riksåklagarens kriminella beteende så misstänker en 
beteendevetare att Petra Lundh är mentalsjuk och drabbats av svår sadism.
Nr 140 september  2021 årgång 22 Varning för användning advokaten Andreas Victor, Östersund som jag anser är helt värdelös!
Nr 139 augusti  2021 årgång 22 Så här skriver Peter Martinsson på tidningen LexNoxa 2019-03-28:
”Korruptionen inom Sveriges myndigheter förflyttar Sverige från rättssäker öppen demokrati till tyrannisk diktatur."
Läs även om Dagens Nyheters rädsla för riksåklagaren mm!
Nr 138 juli  2021 årgång 22 Justitiekansler Mari Heidenborg är en av Sveriges mest kriminella personer! Orsaken till JKs kriminella beteende är order från riksåklagaren och kammarchefen som är ledare för ett grovt kriminellt nätverk inom Åklagarmyndigheten.
Nr 137 maj  2021 årgång 22 Åklagarmyndigheten med riksåklagare Petra Lundh i spetsen har falskt anklagat mej för det grova brottet utpressning sedan två år tillbaka. Petra Lundh är alltså grovt kriminell! 
Nr 136 maj  2021 årgång 22 Detta är en anmälan till Särskilda åklagarkammaren mot kammaråklagare Tobias Kajbring som, 2018-08-23 anmälde mej för det grova brottet UTPRESSNING utan att han kunnat ange något som helst bevis. Kajbring är alltså grovt kriminell! 
Nr 135 maj  2021 årgång 22 Är Sverige en rättsstat?
Nej, långt därifrån! 
Nr 134 april  2021 årgång 22 Lista över olagliga beslut gjorda av bl a Särskilda åklagarkammaren, Säkerhetsavdelningen, UC, JO, JK, riksåklagaren m fl 
Nr 131 april  2021 årgång 22 Läs kommentarer från en professor i processrätt som dömer ut de beslut som 
Gaunitz blivit utsatt för under 2 års tid! Den grovt kriminelle JO
Per Lennerbrant icke att förglömma!
Nr 129 mars  2021 årgång 22 Justitieombudsmännen, någon av er är grovt kriminell!
Nr 128 mars  2021 årgång 22 Justitiekansler Marie Heidenborg
Du är grovt kriminell! 
Nr 127 mars  2021 årgång 22 Kammarchef Anders Jakobsson
Du är mycket grovt kriminell! 
Nr 126 februari  2021 årgång 22 Tillsynschef Gunnar Merkel och kammaråklagare Åsa Ideström
Ni är båda grovt kriminella! 
Nr 125 februari  2021 årgång 22 Riksåklagare Petra Lundh
Du är mycket grovt kriminell!
Nr 124 februari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Magnus Johansson
Du är grovt kriminell! Du ljuger när du påstår att brottet utpressning inte sorteras in under allmänt åtal! Straffhöjden för ditt brott är upp till två års fängelse!
Nr 123 februari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Bengt Åsbäck
Du är grovt kriminell! Du ljuger när du påstår att brottet utpressning inte sorteras in under allmänt åtal! Straffhöjden för ditt brott är upp till två års fängelse!
Nr 122 februari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Martin Tidén
Du är grovt kriminell! Du ljuger när du påstår att brottet utpressning inte sorteras in under allmänt åtal! Straffhöjden för ditt brott är upp till två års fängelse!
Nr 121 januari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Henrik Rasmusson
Du är grovt kriminell! Du ljuger när du påstår att brottet utpressning inte sorteras in under allmänt åtal! Straffhöjden för ditt brott är upp till två års fängelse! 
Nr 051 januari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Cecilia Aronsson 19731120-6226
Du är grovt kriminell! Du har falskt anklagat mej för "förgripelse mot tjänsteman"!
Nr 041 januari  2021 årgång 22 Kriminalinspektör Anders Jämteby 19680813-8215
Du är grovt kriminell! Du har falskt anklagat mej för "utpressning"!
Nr 031 januari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Stefan Ekeroth 19691218-0517
Du är grovt kriminell! Du har falskt anklagat mej för "utpressning"!
Nr 021 januari  2021 årgång 22 Kammaråklagare Tobias Kajbring, 19850726-0332.
Du är grovt kriminell!
Du har falskt anklagat mej för "utpressning"!
Nr 2 januari  2021 årgång 22 Läs om kammaråklagare Tobias Kajbrings kriminella verksamhet! 
Nr 3 januari  2021 årgång 22 Läs om chefsåklagare Stefan Ekeroths kriminella verksamhet! 
Nr 4 januari  2021 årgång 22 Läs om kriminalinspektören Anders Jämtebys kriminella verksamhet! 
Nr 5 januari  2021 årgång 22 Läs om chefsåklagare Cecilia Aronssons kriminella verksamhet! 
Nr 20 november  2020 årgång 21 Kajbring, Ekeroth, Jämteby, Aronsson, har fattat olagliga beslut som jag härmed överklagar.
Nr 17 september 2020 årgång 21 Vice överåklagare Magnus Johansson, har fattat ett olagligt beslut som jag härmed överklagar.

Du, vice överåklagare Magnus Johansson, har inte fattat att anklagelsen "försök till utpressning" faller under allmänt åtal. Men enligt en visselblåsare på Åklagarmyndigheten trilskas du med mej med uppsåt! Må fan ta dej!
Nr 16 september 2020 årgång 21 Chefsåklagare Martin Tidén är en grovt kriminell personer som beslutat att den den grovt falska och påhittade anklagelsen "försök till utpressning" inte faller inom kategorin allmänt åtal. Tidén avfärdade alltså min anmälan med en sådan olaglig motivering! De anklagelser som inte faller under allmänt åtal är förtal. Har du, Tidén, någon juridisk utbildning över huvud taget? Detta kriminella beslut har du gjort med uppsåt.
Nr 15 augusti 2020 årgång 21 Kriminalinspektör Anders Jämteby, 19680813-8215, Östersund 
är en grovt kriminell person som anmält mej för den grovt falska och påhittade anklagelsen "försök till utpressning" 2018-11-27. Jämteby begick gärningen med uppsåt.
Nr 14 augusti 2020 årgång 21 Chefsåklagare Cecilia Aronsson, 19731120-6226, Karlstad
är en grovt kriminell person som anmält mej för den grovt falska och påhittade anklagelsen "förgripelse mot tjänsteman", 2018-08-19. Aronsson begick gärningen med uppsåt.
Nr 13 augusti 2020 årgång 21 Chefsåklagare Stefan Ekeroth, 19691218-05717, Östersund 
är en grovt kriminell person som anmält mej för den grovt falska och påhittade anklagelsen "försök till utpressning" i juli 2018. Ekeroth begick gärningen med uppsåt.
Nr 12 augusti 2020 årgång 21 Kammaråklagare Tobias Kajbring, 19850726-0332, Östersund 
är en grovt kriminell person som anmält mej för den grovt falska och påhittade anklagelsen "försök till utpressning" 2018-08-23, 10.08. Kajbring begick gärningen med uppsåt.
Nr 11 juli 2020 årgång 21 Detta är en anmälan av den falska anklagelse jag blivit utsatt 
för av kammaråklagare Tobias Kajbring, chefsåklagare Stefan Ekeroth, chefsåklagare Cecilia Aronsson och kriminalinspektör
Anders Jämteby.
Nr 09 maj 2020 årgång 21 Detta är ett öppet brev till Sveriges regering gällande den kriminella riksåklagaren Petra Lundh, den grovt kriminella Särskilda åklagarkammaren, den grovt kriminella Säkerhetsavdelningen och det grovt kriminella Utvecklingscentrum 
Nr 08 maj 2020 årgång 21 Anmälan av kammaråklagare Tobias Kajbring till Särskilda åklagrkammaren för falsk grov anklagelse mot mej för försök till utpressning. Anklagelsen gjordes efter det att jag skrivit om vad visselblåsare skrivit om honom och hans kommentarer om mej bl. a, att "den djäveln hjälper vi inte". 
Nr 07 april 2020 årgång 21 "Det är skam, det är fläck på Sveriges banér att medborgarrätt heter pengar"

Läs om den grovt kriminella riksåklagaren Petra Lundh som stöder 21 st grova kriminella beslut gjorda av överåklagare, chefsåklagare, kammaråklagare, kriminalinspektör...

Den äckligaste av dem alla är givetvis kammaråklagare Tobias Kajbring och den klandervärde överåklagaren Mats Svensson.

Observera att de grovt olagliga besluten gjorts med uppsåt och upprepats 21 gånger!

Nr 06 april 2020 årgång 21

Lever vi i Sverige i en rättsstat?

 Om lagbrott lagförs i en domstol så befinner vi oss troligen där men om lagbrott anmäls till Särskilda åklagarkammaren eller till UC (Utvecklingscentrum) så avvisas det mesta men med olagliga metoder som dessutom oftast stöds av Riksåklagare Petra Lundh.

Men hallå där! Antag att ett lagbrott lagförs i en domstol men överklagas till HD, vad händer då? Jo i HD är Riksåklagaren föredragande. Antag att de åklagare som är lagförda har begått lagbrott. Då skulle alltså Riksåklagaren vara föredragande i HD där lagvidriga åklagare skulle dömas av bl a Riksåklagaren! Riksåklagaren är chef över alla Sveriges åklagare! Det är alltså ett skolexempel på jävssituation! Så borde vi givetvis inte ha det!

 

Nr 05 april 2020 årgång 21

OBSERVERA ATT JAG LÄMNAT IN DENNA ANMÄLAN TILL SÄRSKILDA ÅKLAGARKAMMAREN, UC, TILLSYNSAVDELNINGEN OCH RIKSÅKLAGAREN SAMMANLAGT ÖVER 20 GÅNGER OCH FÅTT GROVT OLAGLIGA SVAR VID ALLA DESSA TILLFÄLLEN!

JAG ÄR FULLSTÄNDIGT RÄTTSLÖS!!!

/Harald Gaunitz

Nr 03 mars 2020 årgång 21 ”Men jag blev så småningom fri från denna falska anklagelse genom beslut 2019-05-24, dokument AM-110190-18.”

 MEN FÖRFÖLJELSEN FRÅN RIKSÅKLAGARE Petra Lundh, Särskilda åklagarkammaren, UC, OCH Tillsynsavdelningen FORTSÄTTER! 

Riksåklagare Petra Lundh, hur många år till ska du förfölja mej?

 De som utsatt mej för denna mycket grova falska anklagelsen ”försök till utpressning” ska givetvis lagföras! 
Det har jag rätt till enligt Svensk lag! 
Om du, Riksåklagare Petra Lundh, inte anser dej vilja eller kunna följa Svensk lag bör du omedelbart meddela detta till Sveriges regering så att du blir utbytt mot en Riksåklagare som kan och vill följa Svensk lag!

Nr 02 februari 2020 årgång 21 Riksåklagare Petra Lundh litar på chefsåklagare som agerar olagligt!
Nr 01 januari 2020 årgång 21

I det nya numret av tidningen kan du bl a läsa om den grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring, Östersund med personnummer 19850726-0332 som anmälde mej för det påhittade grova brottet ”försök till utpressning” 2018-08-23,
och om den grovt kriminelle överåklagaren Anders Jakobssons kriminella agerande och beslut!
Du kan även läsa om lögnaren chefsåklagare Stefan Ekeroth, 19691218-0517,  Östersund
Om chefsåklagare Cecilia Aronsson, 19731120-6226, Karlstad. Du har anklagat mej för ”förgripelse mot tjänsteman” vilket är en falsk anklagelse! Anklagelse gjord 2018-08-19 20:32.
Om kriminalinspektör Anders Jämteby,  19680813-8215, Östersund  Du har falskt anklagat mej för det grova brottet  ”försök till utpressning” genom ditt telefonsamtal 2018-11-27 till mej.
Dessa olagliga beslut stöds tyvärr av Riksåklagaren Petra Lundh men vad värre är även av tillsynschef Eva Thunegard

Nr 1 juni 2000   årgång 1 Om ost, Hexaren, Tomater, bananer, Microsoft