Tidningsarkiv2 för den periodiska tidskriften MILJÖBILDER för år 2020 och framåt
Tillbaka

 

Nr 02 mars 2024

årgång 25

 

Detta är en polisanmälan mot den grovt kriminella justitiekanslern Mari Heidenborg som påstår att de över 130 olagliga besluten från riksåklagaren Petra Lundh och från över 40 åklagare är korrekta. Jag kräver 350000 kr som ersättning för dessa flagranta brott mot min persons frihet, frid och ära!

 

Nr 37

 

december 2023

årgång 24

 

 

SVERIGE ÄR INGEN RÄTTSSTAT!

 

Kolla här hur Högsta domstolen, riksåklagaren, JO, JK och

över 40 åklagare på Åklagarmyndigheten, med uppsåt,

bryter mot Sveriges lagar!

 

Inkluderade filer: FUP AM-110190-18, sid 37-120,Olaglighetsl. OlagligaBeslut-Lista_Z0231125_B.pdf, sid 120-174

 

Jag hade inbrott i min bil och ett ögonvittne begärde att polisen skulle göra en teknisk undersökning. När kammar­­åklagaren Tobias Kajbring, 19850726-0332, Östersund fick veta detta sa han på ett möte i Östersunds polishus att ”den djäveln hjälper vi inte!”

 

Jag sände då ett tidningskoncept om Kajbrings agerande men Kajbring svarade inte.

Då publicerade jag tidningen i www.miljobilder.com

 
Nr 36 september 2023

årgång 24

 

Detta är en information om företaget Lawline och dess stöd av kriminella åklagare. Jag misstänker att Lawline har ett hemligt avtal med Åklagarmyndigheten om att inte granska Åklagarmyndighetens kriminella verksamhet. Lawline struntar ju i att jag blivit falskt anklagad av kammaråklagare Kajbring och chefsåklagare Ekeroth för det grova brottet utpressning, 2018-08-23, utan att dessa angett ett enda lagligt skäl
Nr 35

 

september 2023

årgång 24

 

Detta är en polisanmälan mot vice överåklagare Bengt Åsbäck som beslutat att jag, Harald Gaunitz, skulle gjort en anmälan om tjänstefel 2023- 09-29. Vem jag skulle anmält för tjänstefel skriver denne grovt kriminelle Åsbäck ingenting om! Och någon sådan anmälan har jag dessutom inte gjort!
Nr 33 september 2023

årgång 24

 

Detta är en polisanmälan mot chefsåklagare Stefan Ekeroth, 19691218-0517, Sikvägen 84, 83253 i Östersund och chefsåklagare Cecilia Aronsson, 19731120-6226, Fridhemsgatan 3, 65461 i Karlstad för att de, tillsammans och i samförstånd falskt anklagat mej, Harald Gaunitz, för det grova brottet utpressning, försök till utpressning och förgripelse mot tjänsteman 2018-08-23, utan att de kunnat ange ett enda lagligt skäl
Nr 32 augusti 2023

årgång 24

Detta är en polisanmälan mot kammaråklagare TobiasKajbring,19850726-0332,
för att han falskt anklagat mej, Harald Gaunitz, för det grova brottet utpressning, 2018-08-23, utan att han angett ett enda lagligt skäl.
I tidningen  finns ett utdrag ur FUP AM-110190-18 som klart och tydligt visar att anklagelsen är registrerad som utpressning. Hela FUP AM-110190-18 finns inkluderad  i denna anmälan.


Läs här om en av Sveriges mest kriminella personer som ju heter Petra Lundh och som tillika är riksåklagare!


Hennes beslut i ärende AM-110190-18 saknar rättslig grund och
vittnar om en exempellös likgiltighet och hänsynslöshet mot

vår Svenska lagstiftning, Sveriges grundlagar och mot Harald Gaunitz. Det enda riksåklagaren håller på med är att, till varje pris, skydda den grovt kriminelle Tobis Kajbring. Detta gör riksåklagaren Petra Lundh genom att hon själv begår ytterst grova brott som är bedrägeri, mened, skyddande av brottsling, falsk anklagelse, tjänstefel och ofredande med en sammanlagd straffhöjd på flera års fängelsestraff! 
Nr 31

 

augusti 2023

årgång 24

 

TITTA HÄR! SÅ HÄR SER EN GROVT KRIMINELL DJÄVLA KÄRRING UT HON HAR BESLUTAT ATT BROTTET UTPRESSNING SOM KAMMARÅKLAGARE KAJBRING FALSKT ANKLAGAT MEJ FÖR, INTE ÄR NÅGOT BROTT!
Nr 28 juli 2023

årgång 24

 

Hej,

Här är min påminnelse till

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I HÄRNÖSAND och HÖGSTA DOMSTOLEN SOM TYVÄRR ÄR GROVT KRIMINELLA!

Påminnelsen är skriven som ett tidningsnummer med dokumentnummer MILJOBILDER-2023-28.pdf

Hälsningar 2023-07-05

Harald Gaunitz

Storgatan 61C

83133 Östersund

 

Nr 27 juni 2023

årgång 24

 

Här är mitt svar till Högsta domstolen på det svar jag fått från HD på min begäran att HD ska påtala för alla domstolar att de har skyldighet att följa HDs beslut att Sveriges domstolar har skyldighet att pröva anmälningar om lagprövning. Enligt Regeringsformen är RF 12 kap. §10 tvingande för domstolarna! När nu vissa domstolar inte bryr sig om Svensk lag, vad ska jag då göra för att få domstolarna att följa vad HD beslutat? Svaret från HD är oklart och förvirrat!
Nr 26 juni 2023

årgång 24

 

Vad vill juristen Martin Sunnqvist åstadkomma med sin studie av HDs rättsfall angående lagprövning enligt Sveriges grundlag Regeringsformen 12 kap.§10

Det ser ut som om han gett sig tusan på att skydda den grovt kriminella riksåklagaren eftersom han inte tagit med ett enda fall där riksåklagaren missbrukat sin ställning och där lagprövning är det enda sättet att fälla den grovt kriminella riksåklagaren!

 

Nr 25 juni 2023

årgång 24

 

Till

Kammaråklagare Sara Sundström och överåklagaren  Anders Jakobsson

Detta är en anmälan om lagprövning enligt Regeringsformen RF 12 kap. §10 av grovt olagliga beslut från Kammaråklagare Sara Sundström och överåklagaren  Anders Jakobsson samt

tillsynschef Henrik Rasmusson, riksåklagare Petra Lundh och

kammaråklagare Tobias Kajbring

samt mot över 30 åklagare på Åklagarmyndigheten, brott som stöds av riksåklagaren.

Se bifogad pdf-fil som heter MILJOBILDER-2023-25_A.pdf

Östersund 2023-06-05
Harald Gaunitz
Storgatan 61C
83133 Östersund

 

Nr 24 juni 2023

årgång 24

 

Till

Kammaråklagare Tobias Kajbring, Riksåklagaren och Tillsynschefen
Detta är en anmälan om lagprövning enligt Regeringsformen RF 12 kap. §10 av grovt olagliga beslut från tillsynschef Henrik Rasmusson, riksåklagare Petra Lundh och

kammaråklagare Tobias Kajbring

samt mot över 30 åklagare på Åklagarmyndigheten, brott som stöds av riksåklagaren.

Se bifogad pdf-fil som heter MILJOBILDER-2023-24_A.pdf

Östersund 2023-06-03
Harald Gaunitz
Storgatan 61C
83133 Östersund

 

Nr 23 maj 2023

årgång 24

 

Till

Riksåklagaren och Tillsynschefen
Detta är en anmälan om lagprövning enligt Regeringsformen RF 12 kap. §10 av grovt olagliga beslut från tillsynschef Henrik Rasmusson, riksåklagare Petra Lundh och

fd chefsåklagaren Ingela Sörgård

samt mot över 30 åklagare på Åklagarmyndigheten, brott som stöds av riksåklagaren.

Se bifogad pdf-fil som heter MILJOBILDER-2023-23_A.pdf

Östersund 2023-06-02
Harald Gaunitz
Storgatan 61C
83133 Östersund

 

Nr 22 maj 2023

årgång 24

 

Till

Riksåklagaren och Tillsynschefen och Sveriges statsminister
informationskopia  Justitiekanslern m.fl

Detta är en anmälan om lagprövning enligt Regeringsformen RF 12 kap. §10 av grovt olagliga beslut från tillsynschef Henrik Rasmusson, riksåklagare Petra Lundh och

överåklagare Mikael Björk

samt mot över 30 åklagare på Åklagarmyndigheten, grova brott som stöds av riksåklagaren!

Se bifogad pdf-fil som heter MILJOBILDER-202322_A_Bi.pdf

Östersund 2023-05-26
Harald Gaunitz
Storgatan 61C
83133 Östersund

 

Nr 21 maj 2023

årgång 24

 

Detta är en anmälan om lagprövning enligt Regeringsformen RF 12 kap. §10 av grovt olagliga beslut från tillsynschef Henrik Rasmusson och riksåklagare Petra Lundh samt mot över 30 åklagare på Åklagarmyndigheten som stöds av riksåklagaren.

Se bifogad pdf-fil som heter MILJOBILDER-2023-05-21_A_Bi.pdf

Östersund 2023-05-20
Harald Gaunitz
Storgatan 61C
83133 Östersund

 

Nr 20 maj 2023

årgång 24

 

Detta är en kopia av anmälan om lagprövning enligt Regeringsformen RF 12 kap. §10 av grovt olagliga beslut från tillsynschef Henrik Rasmusson och riksåklagare Petra Lundh samt mot över 30 åklagare på Åklagarmyndigheten som stöds av riksåklagaren.

Se tidningen MILJÖBILDER nr 20, 2023 som innehåller anmälningarna mot den ytterst grovt kriminella riksåklagaren, den ytterst grovt kriminelle tillsynschefen och de ytterst grovt kriminella åklagarna! Den inkluderade filen heter Lagprövning_f.pdf

 

Östersund 2023-05-19

Harald Gaunitz

Storgatan 61C

83133 Östersund

 

Nr 19 maj 2023

årgång 24

 

 Detta är en anmälan till Särskilda åklagarkammaren mot den grovt kriminelle chefsåklagare Ingela Sörgård som, 2019-01-29 – 2020-02-08, falskt beslutade 5 gånger att den grova anklagelsen utpressning mot mej, Harald Gaunitz, inte är ett brott som inte heller faller under allmänt åtal! Kammaråklagare Tobias Kajbring anklagade mej för brottet utpressning 2018-08-23 utan att kunna ange något enda skäl vilket innebär att anklagelsen mot mej är en grov falsk anklagelse! DET FINNS ALLTSÅ BINDANDE BEVIS MOT KAJBRINGS YTTERST GROVA FALSKA ANKLAGELSE AV BROTTET UTPRESSNING MOT MEJ 2018-08-23. EFTERSOM SÖRGÅRD STÖDER DETTA GROVA BROTT SÅ ÄR DET MENED ELLER GROV MENED GJORD MED UPPSÅT!

Två av anmälningarna finns i bifogad pdf-fil som tillika är ett nummer i min registrerade periodiska tidskrift MILJÖBILDER som har utgivningsbevis Nr 23792.

Den bifogade filen som innehåller min anmälan mot chefsåklagare Ingela Sörgård heter:

MILJOBILDER-2023-19-A.pdf
Hälsningar 2023-05-05
Harald Gaunitz
Storgatan 61C
83133 Östersund

 

Nr 18 maj 2023

årgång 24

 

Detta är en anmälan till Särskilda åklagarkammaren mot den grovt kriminelle chefsåklagare Håkan  Roswall som, 2019-01-29 – 2020-02-08, falskt beslutade 5 gånger att den grova anklagelsen utpressning mot mej, Harald Gaunitz, inte är ett brott som inte heller faller under allmänt åtal! Kammaråklagare Tobias Kajbring anklagade mej för brottet utpressning 2018-08-23 utan att kunna ange något enda skäl vilket innebär att anklagelsen mot mej är en grov falsk anklagelse!

Tre av anmälningarna finns i bifogad pdf-fil som tillika är ett nummer i min registrerade periodiska tidskrift MILJÖBILDER som har utgivningsbevis Nr 23792.

Den bifogade filen som innehåller min anmälan mot chefsåklagare Håkan Roswall heter:

MILJOBILDER-2023-18-A.pdf

 

Nr 17 maj 2023

årgång 24

 

Detta är en anmälan till Särskilda åklagarkammaren mot den grovt kriminelle överåklagare Magnus Johansson som, 2019-05-23 – 2020-09-11, falskt beslutade 16 gånger att den grova anklagelsen utpressning mot mej, Harald Gaunitz, inte är ett brott som inte heller faller under allmänt åtal! Kammaråklagare Tobias Kajbring anklagade mej för brottet utpressning 2018-08-23 utan att kunna ange något enda skäl vilket innebär att anklagelsen mot mej är en grov falsk anklagelse!

Tre av anmälningarna finns i bifogad pdf-fil som tillika är ett nummer i min registrerade periodiska tidskrift MILJÖBILDER som har utgivningsbevis Nr 23792.

Nr 16 maj 2023

årgång 24

 

Detta är en anmälan till Särskilda åklagarkammaren mot den grovt kriminelle chefsåklagare Håkan Roswall som, 2019-02-08, falskt beslutade att den grova anklagelsen utpressning mot mej, Harald Gaunitz, inte är ett brott som inte heller faller under allmänt åtal. Kammaråklagare Tobias Kajbring anklagade mej för brottet utpressning 2018-08-23 utan att kunna ange något skäl vilket innebär att anklagelsen mot mej är en falsk anklagelse.
Nr 15 april 2023  

årgång 24

 

Bifogad fil. MILJOBILDER-2023-15-A_Bi.pdf, är ett svar på tillsynschef Henrik Rasmussons ytterst grovt kriminella beslut på min anmälan mot någon åklagare. Vad Rasmussons beslut avser framgår tyvärr inte av hans grovt kriminella beslut. Troligen har Rasmusson betett sig på detta sätt för att skydda en grovt kriminell åklagare som han skyddar genom att inte uppge hans namn! Rasmussons beslut är brottet skyddande av brottsling med en straffhöjd på 1 – 4 års fängelse.

Hälsningar 2023-04-16
Harald Gaunitz
Storgatan 61C
83133 Östersund

Nr 14 april 2023  

årgång 24

 

Detta är en anmälan till Särskilda åklagarkammaren mot den grovt kriminelle chefsåklagare Martin  Tidén, för hans grova falska anklagelse mot mej för brottet utpressning gjord 2018-09-06.

Själva anmälan finns i bifogad pdf-fil som tillika är ett nummer i min registrerade periodiska tidskrift MILJÖBILDER.

Den bifogade filen heter:

MILJOBILDER-2023-014-Bi.pdf

Jag har fått en fråga från en av riksåklagare Petra Lundhs knähundar hur jag vågar kalla henne för en grovt kriminell djävla kärring. Frågan är ju fel ställd! Det man borde fråga sig är hur riksåklagaren kan hålla på med sina grova lögner och falska anklagelser mot personer som har oförvitlig vandel! Svaret är ju att Petra Lundh är genomsyrad av grov korruption och hon kan därför ljuga hur mycket som helst! Om någon anmäler hennes grova brott så beslutar hon bara att ärendet är avslutat hos riksåklagaren och om man inkommer med anmälningar med liknande innehåll så är det inte säkert att man får något svar. MAKT KORRUMPERAR! ABSOLUT MAKT GER TOTAL KORRUPTION! RIKSÅKLAGAREN ÄR TOTALT GENOMKORRUMPERAD!

Men man skulle ju, enligt svensk lag, kunna anmäla en olaglig riksåklagare till Justitiekanslern. Javisst, men Justitiekanslern är rädd för riksåklagaren och är helt styrd av henne! Om man anmäler riksåklagarens ytterst grova brott som hon utfört mot mej så beslutar Justitiekanslern bara att jag inkommit med anmälningar mot riksåklagaren men att Justitiekanslern inte kommer att vidta några åtgärder med anledning av detta! JUSTITIEKANSLERN ÄR TYVÄRR OCKSÅ GENOMKORRUPT!

Du, läsare av detta. Trodde du att vi i Sverige lever i en rättsstat? Nej, faktum är att Sverige är en av de mest korrupta länderna i världen! För att ett rättsväsende ska fungera krävs dels att den juridiska organisationen inte innehåller jäv samt att befattningshavarna följer lagen. Sverige uppfyller ingetdera av dessa krav! Om en kammaråklagare begår ett brott så kan detta anmälas till Särskilda åklagarkammaren som, enl. order från riksåklagaren, inte får åtalas. Om detta beslut överklagas så hamnar det hos riksåklagaren som alltså är kammaråklagarens chef som givetvis inte vill att en underhuggare till henne ska åtalas! Arbetet på Åklagarmyndigheten är givetvis alldeles fel organiserat! En anmälan mot en kammaråklagare ska givetvis inte överklagas till sig själv! Det kan väl en idiot räkna ut! I de fall någon har föreslagit att Sårskilda åklagarkammaren ska lyftas ut ur Åklagarmyndigheten har den grovt kriminella riksåklagaren sagt att ingen utanför Åklagarmyndigheten kan känna till hur rättsväsendet fungerar! Problemet är att riksåklagaren satt det svenska rättsväsendet ur spel så att hon kan härja fritt med sin grova kriminalitet! Och vad gör Sveriges regering åt detta? Ingenting för de förstår sig inte på jäv och juridik!

 

Rättsavdelningen

Rättstillämpning 1 Nord RA

Att. Johan Lilja

Att. Jon Sydberg

Handläggare

registrator.nord@polisen.se

 

thomas.bodstrom@advbyra.se

 

Nr 13 april 2023 årgång 24

Detta är en anmälan till Särskilda åklagarkammaren mot den grovt kriminelle utredningsledare Cecilia Aronsson, för hennes grova falska anklagelse mot mej för brottet förgripelse mot tjänsteman gjord 2019-04-11.

Själva anmälan finns i bifogad pdf-fil som tillika är ett nummer i min registrerade periodiska tidskrift MILJÖBILDER.

Den bifogade filen heter:

MILJOBILDER-2023-13-Bi.pdf 
Nr 12 april 2023 årgång 24

Detta är en anmälan till Särskilda åklagarkammaren mot den grovt kriminelle förundersökningsledaren Michael Lundberg för hans grova falska anklagelse mot mej för brottet utpressning gjord 2018-08-24.

Själva anmälan finns i bifogad pdf-fil som tillika är ett nummer i min registrerade periodiska tidskrift MILJÖBILDER.

Den bifogade filen heter:

MILJOBILDER-2023-12-Bi.pdf 
Nr 11 april 2023 årgång 24

Detta är en anmälan till Särskilda åklagarkammaren mot den grovt kriminelle kammaråklagare Sara Sundström för hennes grova falska anklagelse mot mej för brottet utpressning gjord redan 2018-08-23.

Själva anmälan finns i bifogad pdf-fil som tillika är ett nummer i min registrerade periodiska tidskrift MILJÖBILDER.

Den bifogade filen heter:

MILJOBILDER-2023-11_Bi.pdf

 
Nr 10 april 2023 årgång 24

 

 Detta är en anmälan till Särskilda åklagarkammaren mot den grovt kriminelle polisen Henrik Lassfolk, Sundsvall, för hans vägran att ge mej information om vad jag var anklagad för för brott vid förhöret 2019-03-08 i Östersund. Uppgiften att anklagelsen var utpressning fanns givetvis tillgänglig i polisens register men den grovt kriminella chefsåklagaren Cecilia Aronsson, Karlstad hade förbjudit Lassfolk att ge Gaunitz information om vad han var anklagad för! Hon beordrade Lassfolk att påstå att anklagelsen var förgripelse mot tjänsteman vilket hon till slut motvilligt fattade att det givetvis inte kunde vara när jag gett henne kopior på HD s prejudicerande domar om vad förgripelse mot tjänsteman är för något!

Själva anmälan finns i bifogad pdf-fil som tillika är ett nummer i min registrerade periodiska tidskrift MILJÖBILDER.

Den bifogade filen heter:
MILJOBILDER-2023-10-Bi.pdf
Hälsningar 2023-04-05
Harald Gaunitz
Storgatan 61C
83133 Östersund

 

Nr 09 april 2023 årgång 24

 

Till

Särskilda åklagarkammaren

 Detta är en anmälan till Särskilda åklagarkammaren mot den grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring, Östersund för hans grova falska anklagelse mot mej för brottet utpressning gjord 2018-08-23.

Själva anmälan finns i uppladdad pdf-fil som tillika är ett nummer i min registrerade periodiska tidskrift MILJÖBILDER.

Den uppladdade filen heter:
MILJOBILDER-2023-09-Bi.pdf

Nr 07 januari 2023 årgång 24

Sveriges rättsväsende är mer korrupt än rättsväsendet i Turkiet! 

Sveriges rättsväsende förföljer sina medborgare med olagliga metoder! Sverige har ingenting i NATO att göra så länge Sveriges rättsväsende förföljer sina egna medborgare med hjälp av grovt kriminella poliser och åklagare!

Nr 06 januari 2023 årgång 24 

Hej,

Detta är ett utskick av min tidning MILJÖBILDER nr 6 2023.

Den handlar bl.a. om den ytterst grovt kriminella överåklagaren Anders Jakobsson som anklagar mej för det mycket grova brottet utpressning trots att jag har alibi som bevisar att jag inte kan ha anklagat någon för detta grova brott!
Jakobsson sällar sig då till det grovt kriminella nätverket med den ytterst grovt kriminella riksåklagaren Petra Lundh i spetsen.
Hon skyddar de grovt kriminella kammaråklagaren Tobias Kajbring och chefsåklagare Stefan Ekeroth, Östersund. 

Hälsningar 2023-02-17

Harald Gaunitz

Den periodiska tidskriften MILJÖBILDER-2023-06-Bi.pdf

 
Nr 05 januari 2023 årgång 24

 

Jag blev alltså falskt anklagad för det grova brottet utpressning av den grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring och den grovt kriminelle chefsåklagaren Stefan Ekeroth.

Jag anmälde detta till Särskilda åklagarkammaren där en grovt kriminell chefsåklagare Martin Tidén beslutade att utpressning inte är något brott som faller under allmänt åtal. Denna lögn beordrade den grovt kriminella riksåklagaren Petra Lundh Tidén att besluta! Lundh och Tidén är anställda på en myndighet som inte äger rätt att besluta om påföljder! Tidéns beslut innebär att Kajbring och Ekeroth befrias från deras grova falska anklagelse utpressning mot mej. Tidéns beslut är alltså skyddande av brottsling vilket har en straffhöjd på minst 1 års fängelse. Men Tidén ger ju sig här ut för att vara en domstol och beslutar om påföljder. Tidén gör sig dessutom här skyldig till grovt bedrägeri! Men dessa olagligheter har den grovt kriminella riksåklagare Petra Lundh godkänt. Hon har dessutom hittat på att jag, Harald Gaunitz, skulle ha anklagat ”två högre åklagare” för brott. När jag frågar henne vad det var för brott, när det skedde och vilka jag anklagat beslutar hon att ärendet är avslutat hor riksåklagaren. Så beter sig den ytterst grovt kriminella riksåklagaren som vet att hennes grova brott inte kan överklagas eller i övrigt beivras på något sätt!

Läs också om den grovt kriminella kammaråklagaren Sara Strömberg som tydligen är riksåklagarens knähund!

 

Nr 04 januari 2023 årgång 24 Jag anmälde Justitieministerns lagbrott till statsminister
Ulf Kristersson som direkt svarade med ett grovt lagbrott
eftersom jag ju inte anmält justitiekanslern för något brott!
Det olagliga beslutet från Sveriges regering heter tydligen,
med Justitiedepartimentets nomenklatur, Ju2022/02421 med
datum 2023-01-18 och med min inskannade nomenklatur
Regeringen_20230123.pdf vilken inkluderas nedan.
Det obehagliga i sammanhanget är att jag alltså inteanmält justitiekanslern för något brott. Detta betyderalltså att Åklagarmyndigheten överlämnat ett förfalskat dokument till regeringen!

 

Nr 03 januari 2023 årgång 24

 Du, kammaråklagare Sara Sundström, har sänt mej en fråga om jag vill att du Sara ska lämna över ärendet till riksåklagaren.

Att lämna över ett ärende till den grovt kriminella djävla kärringen Petra Lundh leder givetvis ingenstans! Det enda hon då kommer att göra är att hon försöker dikta ihop nya falska anklagelser mot mej! Du kan be den grovt kriminella djävla kärringen Petra Lundh att fara ända inåt helvetet!

Det du Sara skulle kunna göra är att väcka åtal mot kammaråklagare Tobias Kajbring och Stefan Ekeroth för deras ytterst grova falska anklagelse utpressning mot mej som gjordes redan 2018. Det måste du i enlighet med lagen om absolut åtalsplikt göra! Men fråga, för fan, inte Petra Lundh som ju dessutom är riksåklagare för hon är grovt kriminell och ledare för ett grovt kriminellt nätverk!

 

Nr 02 januari 2023 årgång 24

Hej,

Min tidning MILJÖBILDER nr 2 jan. 2023 finns nu på nätet.

Den handlar bl a om den grovt kriminella justitieministern Gunnar Strömmer och hur han skyddar den ytterst grovt kriminella riksåklagaren och den ytterst grovt kriminella justitiekanslern. Huvudansvarig för denna grovt kriminella Sveriges regering är givetvis statsminister Ulf Kristersson men han är inte kontaktbar!

Tidningen har fått ett oreserverat stöd från en överåklagare på Åklagarmyndigheten. Denne överåklagare menar att det är den grovt kriminella riksåklagaren som, med sina hotelser, förbjuder åklagarna att följa lagen. Det Gaunitz skriver om jäv är helt korrekt! Riksåklagaren som är chef över alla åklagare vägrar acceptera att kriminella åklagare ställs inför rätta! Riksåklagaren måste alltså avsättas och Särskilda åklagarkammaren måste skiljas från Åklagarmyndigheten för att få bort detta grova jäv som utövas av riksåklagaren och kammarchefen!

Hälsningar 2023-01-15

Harald Gaunitz

Den periodiska tidskriften MILJÖBILDER
Utgivningsbevis Nr 23792

Storgatan 61C

83133 Östersund

 

Nr 01 januari 2023 årgång 24

Till chefsåklagare Lars Morand
Rev B 2023-01-02

Hej,Jag gav dej möjlighet att ge mej kommentarer till dina ytterst grovt kriminella beslut med dead-line 2022-12-24. Din grova kriminalitet hindrar dej kanske från att ge mej några kommentarer!

Jag har alltså fått ett grovt olagligt beslut som heter Ärende AM-167798-22Det står även BID: AM-BR2022-5887-FD, Ext ärendenr:men efter det kolonet står ingenting. Jag kan inte få fram vad BID: AM-BR2022-5887-FD, Ext ärendenr:är för något. Detta är i strid med Förvaltningslag (2017:900)

 

Nr 13 december 2022 årgång 23

 

Detta är ett utskick av MILJOBILDER-2022-13-C.pdf

Observera att detta tidningsnummer handlar om den grovt kriminella riksåklagaren Petra Lundh och hur hon, med uppsåt, förföljer och skadar personer med oförvitlig vandel t ex Harald Gaunitz och Lise-Lotte Magné.

Det handlar också om hur riksåklagaren är ledare för ett grovt kriminellt gäng som gör att Sverige i vissa avseenden liknar rättsväsendet i Ryssland och Turkiet!

Nr 12 december 2022 årgång 23

 

Detta är en anmälan mot den grovt kriminelle förundersökningsledaren Michael Lundberg som startade en förundersökning mot mej utan några giltiga skäl. Lundberg hade inte ens läst det dokument som han åberopar! Ljudfil från telefonsamtal med denne grovt kriminelle typ!

Nr 11 november 2022 årgång 23

 

Min visselblåsare har satt ihop följande garanterat sanningsenliga uppgifter om den avskyvärda gängkriminella gruppen inom det svenska rättsväsendet som består av: riksåklagare Petra Lundh, tillsynschef chefsåklagare Henrik Rasmusson, Justitiekansler Mari Heidenborg, Justitieombudsmannen Per Lennerbrandt och adjungerade kammarchef Stefan Ekeroth, Östersund. Läs om detta i MILJOBILDER-2022-11-F.pdf

Har fått ett mail från en "högre åklagare" som skriver att han länge misstänkt att det är något allvarligt fel med Riksåklagaren. Nu förstår han att hans misstankar har saklig grund och är förfärande !

Nr 09 november 2022 årgång 23 Detta är en information om riksåklagare Petra Lundhs ytterst grova kriminalitet. Hennes brott är bedrägeri, skyddande av brottsling, falsk anklagelse, tjänstefel och ofredande med en straffhöjd på upp till 2 - 4 års fängelse eller mera!

En hög befattningshavare inom det svenska rättsväsendet har ställt frågan varför tidningen skyddar de över 60 åklagarbesluten som är minst lika grovt olagliga som riksåklagarens. Överåklagare Magnus Johansson har t ex begått samma grovt olagliga beslut 16 gånger. Se vidare reviderat tidningsnummer!

Nr 08 oktober 2022 årgång 23 Detta är en anmälan till den ytterst grovt kriminella biträdande tillsynsansvarige Sofie Lundin som tydligen är riksåklagarens knähund!
Nr 07 augusti 2022 årgång 23 Denna anmälan gjordes till Åklagarmyndigheten 2022-08-07 men
den myndigheten har ännu inte, 2022-08-20, behagat svara.
Den grovt kriminella Riksåklagaren och de grovt kriminella åklagarna på
Särskilda åklagarkammaren, Utvecklingscentrum, Tillsynsavdelningen,
Visselblåsarfunktionen och JO och JK gör allt för att skydda den grovt
kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring och chefsåklagare Stefan
Ekeroth, Östersund som falskt anklagade mej för det grova brottet
utpressning, 2018-08-23, åberopande ett mail från mej, Harald Gaunitz,
som gav Kajbring möjlighet att lämna synpunkter på ett tidningskoncept
före publicering. Klara bevis mot Kajbring och Ekeroth finns i FUP AM-
110190-18. Riksåklagare Petra Lundhs beslut innebär att hon håller på
med bedrägerier och skyddande av brottsling som har en straffhöjd på
upp till 2 – 4 års fängelse!
Nr 06 augusti 2022 årgång 23 Detta tidningsnummer handlar om den ytterst grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring, 19850726-0332, Östersund som redan 2018-08-23 utsatte mej för en ytterst grov falsk anklagelse utpressning utan att han kunde ange något lagligt skäl. Men riksåklagaren lade sig i detta ärende och beslutade att Kajbring inte begått något brott! Riksåklagaren är anställd på en myndighet och ingen myndighet får besluta om påföljder! Riksåklagarens beslut är en påföljd som annullerar Kajbrings grova falska anklagelse om utpressning genom att hon beslutar att utpressning inte är något brott som inte heller faller under allmänt åtal. Sådana beslut får endast domstolar syssla med! Ska vi verkligen ha en så ytterst grovt kriminell person som riksåklagare? Givetvis inte men jag har fått över 100 beslut från kammaråklagare, chefsåklagare, överåklagare, UC, Tillsynsavdelningen, Visselblåarfunktionen, riksåklagaren och JO och JK som fastställer att utpressning inte är något brott som inte heller faller under allmänt åtal!(!)
Nr 05 augusti 2022 årgång 23 Detta tidningsnummer, MILJÖBILDER Nr 5 augusti 2022, grundar sig på ett mail jag sände till ett 40-tal aktörer och till Sveriges regering. Eftersom denna skrift avslöjar hur Riksåklagare Petra Lundh och Justitiekansler Marie Heidenborg systematiskt använder sig av grova brott för att försöka rädda sig själva och den grovt kriminella kammaråklagaren Tobias Kajbring och den grovt kriminella chefsåklagaren Stefan Ekeroth så har flera läsare krävt att det mailet måste utges som ett tidningsnummer.
Det är det jag gör nu!
Nr 04 Juli 2022 årgång 23 Hej,
Detta är ett nr av min tidning MILJÖBILDER Nr 04, juli 2022. Tidningen består av 145 sidor. Här ingår bl a förundersökningsprotokoll FUP AM-110190-18 Här ingår också min s.k. olaglighetslista där jag har lagt in dokumentnummer på alla de över 100 olagliga besluten från det svenska rättsväsendet. 

Det obehagliga är att det alltså räcker med att en kammaråklagare Tobias Kajbring tillsammans med hans chef chefsåklagare Stefan Ekeroth falskt anklagar mej för det grova brottet utpressning för att hela det svenska rättsväsendet reser sig upp till försvarar för dessa grova brottslingar! 
Denna cirkus från det svenska rättsväsendet har nu pågått i över tre års tid och den som varit den allra mest kriminella personen är riksåklagaren Petra Lundh. Hon har tillsammans med kammaråklagare Sara Stolper och biträdande tillsynschef Sofie Lundin tillsammans och i samförstånd stött denna falska anklagelse och påstår att om jag inkommer med fler likande anmälningar så är det inte säkert att jag kommer att få något svar.(!) JO och JK är lika kriminella tillsammans med Särskilda åklagarkammaren, UC och Åklagarmyndighetens visselblåsarfunktion.
Tro alltså inte att Sverige är en rättsstat men efter att jag nu hållit på med en större mängd polisanmälningar inte bara mot den grovt kriminella riksåklagare Petra Lundh och sänt infokopior även till Sveriges regering så har mina anmälningar gått vidare till Sveriges regering och KU.
Nr 03 Juni  2022 årgång 23 Riksåklagare Petra Lundh är så arrogant så att hon faktiskt numera förnekar din, Harald Gaunitz’ existens! Även den så kallade förundersökningsledaren Michael Lundberg är fruktansvärt arrogant och kallas av vissa här i Östersund för repeteraruret för han granskar aldrig något hur orimligt det än är! 
Och advokat Andreas Victor tror att det är farligt att använda ordet Swish i ett mail till en åklagare!
Nr 02 Mars  2022 årgång 23 Detta tidningsnummer visar den grovt kriminella riksåklagaren Petra Lundhs och den grovt kriminella justitiekanslern Mari Heidenborgs grovt kriminella agerande mot Harald Gaunitz. Dessa kriminella kräk stöder kammaråklagare Tobias Kajbrings, 19850726-0332 och chefsåklagare Stefan Ekeroths, 19691218-0517 Östersund grova falska anklagelse gällande utpressning som de inte kan styrka med vare sig några bevis eller vittnesmål!  
/Harald Gaunitz
Nr 145 september  2021 årgång 22 Varning för de grovt kriminella riksåklagaren Petra Lundh, tillsynschef Henrik Rasmusson och kammaråklagare Åsa Ideström. När det gäller 
riksåklagarens kriminella beteende så misstänker en 
beteendevetare att Petra Lundh är mentalsjuk och drabbats av svår sadism.
Nr 140 september  2021 årgång 22 Varning för användning advokaten Andreas Victor, Östersund som jag anser är helt värdelös!
Nr 139 augusti  2021 årgång 22 Så här skriver Peter Martinsson på tidningen LexNoxa 2019-03-28:
”Korruptionen inom Sveriges myndigheter förflyttar Sverige från rättssäker öppen demokrati till tyrannisk diktatur."
Läs även om Dagens Nyheters rädsla för riksåklagaren mm!
Nr 138 juli  2021 årgång 22 Justitiekansler Mari Heidenborg är en av Sveriges mest kriminella personer! Orsaken till JKs kriminella beteende är order från riksåklagaren och kammarchefen som är ledare för ett grovt kriminellt nätverk inom Åklagarmyndigheten.
Nr 137 maj  2021 årgång 22 Åklagarmyndigheten med riksåklagare Petra Lundh i spetsen har falskt anklagat mej för det grova brottet utpressning sedan två år tillbaka. Petra Lundh är alltså grovt kriminell! 
Nr 136 maj  2021 årgång 22 Detta är en anmälan till Särskilda åklagarkammaren mot kammaråklagare Tobias Kajbring som, 2018-08-23 anmälde mej för det grova brottet UTPRESSNING utan att han kunnat ange något som helst bevis. Kajbring är alltså grovt kriminell! 
Nr 135 maj  2021 årgång 22 Är Sverige en rättsstat?
Nej, långt därifrån! 
Nr 134 april  2021 årgång 22 Lista över olagliga beslut gjorda av bl a Särskilda åklagarkammaren, Säkerhetsavdelningen, UC, JO, JK, riksåklagaren m fl 
Nr 131 april  2021 årgång 22 Läs kommentarer från en professor i processrätt som dömer ut de beslut som 
Gaunitz blivit utsatt för under 2 års tid! Den grovt kriminelle JO
Per Lennerbrant icke att förglömma!
Nr 129 mars  2021 årgång 22 Justitieombudsmännen, någon av er är grovt kriminell!
Nr 128 mars  2021 årgång 22 Justitiekansler Marie Heidenborg
Du är grovt kriminell! 
Nr 127 mars  2021 årgång 22 Kammarchef Anders Jakobsson
Du är mycket grovt kriminell! 
Nr 126 februari  2021 årgång 22 Tillsynschef Gunnar Merkel och kammaråklagare Åsa Ideström
Ni är båda grovt kriminella! 
Nr 125 februari  2021 årgång 22 Riksåklagare Petra Lundh
Du är mycket grovt kriminell!
Nr 124 februari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Magnus Johansson
Du är grovt kriminell! Du ljuger när du påstår att brottet utpressning inte sorteras in under allmänt åtal! Straffhöjden för ditt brott är upp till två års fängelse!
Nr 123 februari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Bengt Åsbäck
Du är grovt kriminell! Du ljuger när du påstår att brottet utpressning inte sorteras in under allmänt åtal! Straffhöjden för ditt brott är upp till två års fängelse!
Nr 122 februari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Martin Tidén
Du är grovt kriminell! Du ljuger när du påstår att brottet utpressning inte sorteras in under allmänt åtal! Straffhöjden för ditt brott är upp till två års fängelse!
Nr 121 januari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Henrik Rasmusson
Du är grovt kriminell! Du ljuger när du påstår att brottet utpressning inte sorteras in under allmänt åtal! Straffhöjden för ditt brott är upp till två års fängelse! 
Nr 051 januari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Cecilia Aronsson 19731120-6226
Du är grovt kriminell! Du har falskt anklagat mej för "förgripelse mot tjänsteman"!
Nr 041 januari  2021 årgång 22 Kriminalinspektör Anders Jämteby 19680813-8215
Du är grovt kriminell! Du har falskt anklagat mej för "utpressning"!
Nr 031 januari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Stefan Ekeroth 19691218-0517
Du är grovt kriminell! Du har falskt anklagat mej för "utpressning"!
Nr 021 januari  2021 årgång 22 Kammaråklagare Tobias Kajbring, 19850726-0332.
Du är grovt kriminell!
Du har falskt anklagat mej för "utpressning"!
Nr 2 januari  2021 årgång 22 Läs om kammaråklagare Tobias Kajbrings kriminella verksamhet! 
Nr 3 januari  2021 årgång 22 Läs om chefsåklagare Stefan Ekeroths kriminella verksamhet! 
Nr 4 januari  2021 årgång 22 Läs om kriminalinspektören Anders Jämtebys kriminella verksamhet! 
Nr 5 januari  2021 årgång 22 Läs om chefsåklagare Cecilia Aronssons kriminella verksamhet! 
Nr 20 november  2020 årgång 21 Kajbring, Ekeroth, Jämteby, Aronsson, har fattat olagliga beslut som jag härmed överklagar.
Nr 17 september 2020 årgång 21 Vice överåklagare Magnus Johansson, har fattat ett olagligt beslut som jag härmed överklagar.

Du, vice överåklagare Magnus Johansson, har inte fattat att anklagelsen "försök till utpressning" faller under allmänt åtal. Men enligt en visselblåsare på Åklagarmyndigheten trilskas du med mej med uppsåt! Må fan ta dej!
Nr 16 september 2020 årgång 21 Chefsåklagare Martin Tidén är en grovt kriminell personer som beslutat att den den grovt falska och påhittade anklagelsen "försök till utpressning" inte faller inom kategorin allmänt åtal. Tidén avfärdade alltså min anmälan med en sådan olaglig motivering! De anklagelser som inte faller under allmänt åtal är förtal. Har du, Tidén, någon juridisk utbildning över huvud taget? Detta kriminella beslut har du gjort med uppsåt.
Nr 15 augusti 2020 årgång 21 Kriminalinspektör Anders Jämteby, 19680813-8215, Östersund 
är en grovt kriminell person som anmält mej för den grovt falska och påhittade anklagelsen "försök till utpressning" 2018-11-27. Jämteby begick gärningen med uppsåt.
Nr 14 augusti 2020 årgång 21 Chefsåklagare Cecilia Aronsson, 19731120-6226, Karlstad
är en grovt kriminell person som anmält mej för den grovt falska och påhittade anklagelsen "förgripelse mot tjänsteman", 2018-08-19. Aronsson begick gärningen med uppsåt.
Nr 13 augusti 2020 årgång 21 Chefsåklagare Stefan Ekeroth, 19691218-05717, Östersund 
är en grovt kriminell person som anmält mej för den grovt falska och påhittade anklagelsen "försök till utpressning" i juli 2018. Ekeroth begick gärningen med uppsåt.
Nr 12 augusti 2020 årgång 21 Kammaråklagare Tobias Kajbring, 19850726-0332, Östersund 
är en grovt kriminell person som anmält mej för den grovt falska och påhittade anklagelsen "försök till utpressning" 2018-08-23, 10.08. Kajbring begick gärningen med uppsåt.
Nr 11 juli 2020 årgång 21 Detta är en anmälan av den falska anklagelse jag blivit utsatt 
för av kammaråklagare Tobias Kajbring, chefsåklagare Stefan Ekeroth, chefsåklagare Cecilia Aronsson och kriminalinspektör
Anders Jämteby.
Nr 09 maj 2020 årgång 21 Detta är ett öppet brev till Sveriges regering gällande den kriminella riksåklagaren Petra Lundh, den grovt kriminella Särskilda åklagarkammaren, den grovt kriminella Säkerhetsavdelningen och det grovt kriminella Utvecklingscentrum 
Nr 08 maj 2020 årgång 21 Anmälan av kammaråklagare Tobias Kajbring till Särskilda åklagrkammaren för falsk grov anklagelse mot mej för försök till utpressning. Anklagelsen gjordes efter det att jag skrivit om vad visselblåsare skrivit om honom och hans kommentarer om mej bl. a, att "den djäveln hjälper vi inte". 
Nr 07 april 2020 årgång 21 "Det är skam, det är fläck på Sveriges banér att medborgarrätt heter pengar"

Läs om den grovt kriminella riksåklagaren Petra Lundh som stöder 21 st grova kriminella beslut gjorda av överåklagare, chefsåklagare, kammaråklagare, kriminalinspektör...

Den äckligaste av dem alla är givetvis kammaråklagare Tobias Kajbring och den klandervärde överåklagaren Mats Svensson.

Observera att de grovt olagliga besluten gjorts med uppsåt och upprepats 21 gånger!

Nr 06 april 2020 årgång 21

Lever vi i Sverige i en rättsstat?

 Om lagbrott lagförs i en domstol så befinner vi oss troligen där men om lagbrott anmäls till Särskilda åklagarkammaren eller till UC (Utvecklingscentrum) så avvisas det mesta men med olagliga metoder som dessutom oftast stöds av Riksåklagare Petra Lundh.

Men hallå där! Antag att ett lagbrott lagförs i en domstol men överklagas till HD, vad händer då? Jo i HD är Riksåklagaren föredragande. Antag att de åklagare som är lagförda har begått lagbrott. Då skulle alltså Riksåklagaren vara föredragande i HD där lagvidriga åklagare skulle dömas av bl a Riksåklagaren! Riksåklagaren är chef över alla Sveriges åklagare! Det är alltså ett skolexempel på jävssituation! Så borde vi givetvis inte ha det!

 

Nr 05 april 2020 årgång 21

OBSERVERA ATT JAG LÄMNAT IN DENNA ANMÄLAN TILL SÄRSKILDA ÅKLAGARKAMMAREN, UC, TILLSYNSAVDELNINGEN OCH RIKSÅKLAGAREN SAMMANLAGT ÖVER 20 GÅNGER OCH FÅTT GROVT OLAGLIGA SVAR VID ALLA DESSA TILLFÄLLEN!

JAG ÄR FULLSTÄNDIGT RÄTTSLÖS!!!

/Harald Gaunitz

Nr 03 mars 2020 årgång 21 ”Men jag blev så småningom fri från denna falska anklagelse genom beslut 2019-05-24, dokument AM-110190-18.”

 MEN FÖRFÖLJELSEN FRÅN RIKSÅKLAGARE Petra Lundh, Särskilda åklagarkammaren, UC, OCH Tillsynsavdelningen FORTSÄTTER! 

Riksåklagare Petra Lundh, hur många år till ska du förfölja mej?

 De som utsatt mej för denna mycket grova falska anklagelsen ”försök till utpressning” ska givetvis lagföras! 
Det har jag rätt till enligt Svensk lag! 
Om du, Riksåklagare Petra Lundh, inte anser dej vilja eller kunna följa Svensk lag bör du omedelbart meddela detta till Sveriges regering så att du blir utbytt mot en Riksåklagare som kan och vill följa Svensk lag!

Nr 02 februari 2020 årgång 21 Riksåklagare Petra Lundh litar på chefsåklagare som agerar olagligt!
Nr 01 januari 2020 årgång 21

I det nya numret av tidningen kan du bl a läsa om den grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring, Östersund med personnummer 19850726-0332 som anmälde mej för det påhittade grova brottet ”försök till utpressning” 2018-08-23,
och om den grovt kriminelle överåklagaren Anders Jakobssons kriminella agerande och beslut!
Du kan även läsa om lögnaren chefsåklagare Stefan Ekeroth, 19691218-0517,  Östersund
Om chefsåklagare Cecilia Aronsson, 19731120-6226, Karlstad. Du har anklagat mej för ”förgripelse mot tjänsteman” vilket är en falsk anklagelse! Anklagelse gjord 2018-08-19 20:32.
Om kriminalinspektör Anders Jämteby,  19680813-8215, Östersund  Du har falskt anklagat mej för det grova brottet  ”försök till utpressning” genom ditt telefonsamtal 2018-11-27 till mej.
Dessa olagliga beslut stöds tyvärr av Riksåklagaren Petra Lundh men vad värre är även av tillsynschef Eva Thunegard

Nr 1 juni 2000   årgång 1 Om ost, Hexaren, Tomater, bananer, Microsoft