Välkommen till den periodiska tidskriften               
MILJÖBILDER®  

 

Tidningsarkiv LM
 
 
I arkiv LM kan man läsa om hur fruktansvärt Lotta med sina 3 barn blivit behandlade av det svenska rättsväsendet och socialtjänsten!
 
 
   
Tidningsarkiv2
2020-
Nr 36

Hej,
Detta är en information om företaget Lawline och dess stöd av kriminella åklagare. Jag misstänker att Lawline har ett hemligt avtal med Åklagarmyndigheten om att inte granska Åklagarmyndighetens kriminella verksamhet. Lawline struntar ju i att jag blivit falskt anklagad av kammaråklagare Kajbring och chefsåklagare Ekeroth för det grova brottet utpressning, 2018-08-23, utan att dessa angett ett enda lagligt skäl.

Hälsningar 2023-10-29

Harald Gaunitz
Storgatan 61C
83133 Östersund

P.S.

Jag har fått en fråga från en av riksåklagare Petra Lundhs ”knähundar” hur jag vågar kalla riksåklagaren för en grovt kriminell djävla kärring. Frågan är ju fel ställd! Det man borde fråga sig är hur riksåklagaren kan hålla på med sina grova lögner och falska anklagelser mot personer som har oförvitlig vandel! Svaret är ju att Petra Lundh är genomsyrad av grov korruption och hon kan därför ljuga hur mycket som helst! Om någon anmäler hennes grova brott så beslutar hon bara att ärendet är avslutat hos riksåklagaren och om man inkommer ”med anmälningar med liknande innehåll så är det inte säkert att man får något svar”. MAKT KORRUMPERAR! ABSOLUT MAKT GER TOTAL KORRUPTION! RIKSÅKLAGAREN ÄR TOTALT GENOMKORRUMPERAD!

 NOTERA ALLDELES SÄRSKILT att riksåklagaren bett en överåklagare att väcka åtal mot mej, Harald Gaunitz, för brottet grovt förtal eftersom jag påstått att riksåklagaren är grovt kriminell och angett skälen bedrägeri, mened, skyddande av brottsling, falsk anklagelse, tjänstefel och ofredande. Överåklagaren meddelade då riksåklagaren att ingenting i det Gaunitz påstått vare sig är något förtal eller något annat brott! Det som hänt är att kammaråklagare Tobias Kajbring falskt anklagat Gaunitz för utpressning som saknar all grund! Kajbrings brott är grov falsk anklagelse med en straffhöjd på troligen flera års fängelsestraff eftersom man måste förutsätta att en kammaråklagare känner till svensk lag. Överåklagaren meddelade vidare att om Gaunitz skulle åtalas för något brott så skulle detta kunna medföra att hela åklagarmyndigheten blockeras därför att alla åklagarna på särskilda åklagarkammaren troligen begått allvarliga brott genom att besluta att det grova brottet utpressning inte är något brott.

Då beslutade riksåklagaren, genom ett utskickat arbetsdokument, att ingen får åtala Gaunitz utan alla måste besluta ”att ärendet är avslutat hos riksåklagaren” etc.!

TITTA HÄR! SÅ HÄR SER EN GROVT KRIMINELL DJÄVLA KÄRRING UT HON HAR BESLUTAT ATT BROTTET UTPRESSNING SOM KAMMARÅKLAGARE KAJBRING FALSKT ANKLAGAT MEJ FÖR, INTE ÄR NÅGOT BROTT!  KOLLA HÄR!

 

Överåklagaren, som tillika är ”min” visselblåsare, har meddelat mej att riksåklagaren och tillsynschefen är livrädda för mej, Harald Gaunitz, eftersom Gaunitz är den ende som, med juridiska metoder och sanningar, gått emot Åklagarmyndighetens och riksåklagarens och tillsynschefens grova kriminalitet! Gaunitz har stått emot Åklagarmyndighetens grova kriminalitet ända sedan 2018 och han har aldrig missbrukat sin makt över de grovt kriminella åklagarna på Åklagarmyndigheten!

 Men man skulle ju, enligt svensk lag, kunna anmäla en olaglig riksåklagare till Justitiekanslern. Javisst, men Justitiekanslern är rädd för riksåklagaren och är helt styrd av henne! Dessutom är Justitiekanslern rädd för Gaunitz som ju, i sin tidning, påstått att Justitiekanslern är den mest kriminella personen inom svenskt rättsväsende! Se (MILJÖBILDER (miljobilder.com)  

MEN Justitiekanslern VÅGADE INTE VÄCKA ÅTAL MOT GAUNITZ UTAN BAD LEVENHAUPT MED FLERA AV HENNES ”KNÄHUNDAR” ATT FÖRSÖKA HITTA OLAGLIGHETER I GAUNITZ’ RESONEMANG. Men ingen har hittat något olagligt eller ens omoraliskt i Gaunitz’ agerande vilket ger honom ett toppbetyg vad gäller juridisk kunskap och personlig mora!

 Om man anmäler riksåklagarens ytterst grova brott som hon utfört mot Gaunitz så beslutar Justitiekanslern bara att han inkommit med anmälningar mot riksåklagaren men att Justitiekanslern inte kommer att vidta några åtgärder med anledning av detta! JUSTITIEKANSLERN ÄR TYVÄRR OCKSÅ GENOMKORRUPT!

 Du, läsare av detta. Trodde du att vi i Sverige lever i en rättsstat? Nej, faktum är att Sverige är en av de mest korrupta länderna i världen! För att ett rättsväsende ska fungera krävs dels att den juridiska organisationen inte innehåller jäv samt att befattningshavarna följer lagen. Sverige uppfyller ingetdera av dessa krav! Om en kammaråklagare begår ett brott så kan detta anmälas till Särskilda åklagarkammaren som, enl. order från riksåklagaren, inte får åtalas.(!) Om detta beslut överklagas så hamnar det hos riksåklagaren som alltså är alla åklagarens chef som givetvis inte vill att en underhuggare till henne ska åtalas!

Arbetet på Åklagarmyndigheten är givetvis alldeles fel organiserat! En anmälan mot en åklagare ska givetvis inte överklagas i samma organisation! Det kan väl en idiot räkna ut! I de fall någon har föreslagit att Sårskilda åklagarkammaren ska lyftas ut ur Åklagarmyndigheten har den grovt kriminella riksåklagaren sagt att ingen utanför Åklagarmyndigheten kan känna till hur rättsväsendet fungerar! Problemet är att riksåklagaren satt det svenska rättsväsendet ur spel så att hon kan härja fritt med sin grova kriminalitet! Och vad gör Sveriges regering åt detta? Ingenting för de förstår sig inte på vare sig jäv eller juridik!

Notera gärna att Åklagarmyndigheten troligen inte kommer att svara  på denna min anmälan. Därför lägger jag numera upp alla mina anmälningar som tidningsnummer i min registrerade periodiska tidskrift MILJÖBILDER. (www.miljobilder.com)

D.S.

I lagen står: "Överprövning av beslut att inte väcka åtal görs i sista hand av riksåklagaren."
Det är verkligen märkligt att en så grovt kriminell person som riksåklagare Petra Lundh kan besluta att inte väcka åtal! Detta utnyttjar den misstänkt sinnessjuka Petra Lundh till att skydda sig själv från ett åtal som sannolikt skulle ge henne ett fängelsestraff på upp till 6 års fängelse för bl a bedrägeri och skyddande av brottsling!


MILJÖBILDER, Harald Gaunitz, utgivningsbevis Nr 23792
Ansvarig utgivare och redaktör.

Tidningsarkiv
2000-2020

Nr 021
januari
2021
Kammaråklagare Tobias Kajbring, 19850726-0332, och chefsåklagare Stefan Ekeroth, 19691218-0517 Östersund.
Ni är båda grovt kriminella som utan några bevis eller vittnesmål anklagat Harald Gaunitz för det grova brottet utpressning!

Läs här i min OLAGLIGHETSLISTA om de ytterst grovt kriminella personerna
riksåklagaren Petra Lundh, JO och JK som grundar sin förföljelse mot mej, Harald Gaunitz, på de ytterst grova kriminella och falska anklagelserna från en troligen sinnessjuk kammaråklagare Tobias Kajbring och chefsåklagare Stefan Ekeroth, Östersund.

Och här finns 
de över 200 ytterst olagliga besluten från den ytterst
grovt kriminella riksaåklagaren Petra Lundh.
Gå in i Olaglighetslistan
och minns dokumentnumret på det dokument/beslut du vill läsa. Klicka därefter på
länken ovan så listas alla dokumenten. Klicka på dokument du vill läsa! Lämna 
dokumentet genom att klicka på Pil vänster längst upp till vänster i fönstret.
Du kommer att märka att de flesta besluten är olagliga. Att besluta att brottet utpressning 
inte är något brott visar ju att hela Åklagarmyndigheten med den grovt kriminella djävla
kärringen riksåklagaren Petra Lundh i spetsen visar att hennes brott har en straffhöjd 
på upp till 2 - 4 års fängelse! Men hon beslutar bara att ärendet hos riksåklagaren
är avslutat så tror hon att hon kommer undan! Jämför de ryska politikernas agerande 
och deras lögner! 

I detta förundersökningsprotokoll, AM-110190-18,
kan du läsa om hur den ytterst grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring, Östersund falskt anklagar
mej för det grova brottet utpressning utan att kunna ange ett enda lagligt skäl! Kajbring åberopar ett mail
från mej där jag erbjuder honom att lämna synpunkter på en tidningsremiss före publicering.
Sådant brukar kallas för god publicistisk sed vilket tydligen inte Kajbring känner till eller vill känna till.
Kanske erhåller han viss minnesförlust om han super ihop med en skum advokat från Järpen. Läs mailet
som finns på sidan 3 i FUP! 
Där kan man också läsa om hur den ytterst grovt kriminelle förundersökningsledaren Michael Lundberg, 
Östersund beslutar att starta en förundersökning mot mej åberopande min tidningsremiss. Till mej har 
Lundberg sagt att han inte läst tidningsremissen och inte heller tänker göra detta! Läs gärna de 80 
sidorna i FUP och konstatera också att polis Henrik Lassfolk förhör mej om innehållet i publicerade 
tidningsnummer av min tidning MILJÖBILDER. Detta är olagligt men sådant godkänner den ytterst 
grovt kriminella riksåklagaren Petra Lundh! 

Här finns en oredigerad kopia av det olagliga förhör
jag utsattes för av
polis Henrik Lassfolk, Sundsvall. Förhöret handlade om mina publicerade
tidningsnummer vilket bryter mot tryckfrihetsförordningen! Det handlade
också om förgripelse mot tjänsteman. Där hade den grovt kriminella
chefsåklagaren Cecilia Aronsson, Karlstad, skickat med frågor t ex
varför jag anklagat den grovt kriminelle Kajbring för att vara sinnessjuk!
Det är alltså påhittade och olagliga beskyllningar mot mej! Läs
FUP AM-110190-18 där dessa beskyllningar inte tagits med! Om du skulle
bli förhörd så se till att du spelar in förhöret för riksåklagaren kommer
säkert att ljuga ihop en massa lögner om dej som du annars inte kan motbevisa! 
Det brott mot tryckfrihetsförordningen som Lassfolk gjort sig skyldig till har
en straffhöjd på upp till 2 års fängelse!

 

Bläddra vidare för att få läsa mera...

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

   
   
 

 

 

 

 


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jag är utsatt för grov kriminalitet från riksåklagare Petra Lundh, Särskilda åklagarkammaren, Säkerhetsavdelningen, UC men framför allt från kammaråklagare Tobias Kajbring, Östersund, kriminalinspektör Anders Jämteby, chefsåklagare Stefan Ekeroth och chefsåklagare Cecilia Aronsson. Dessa har anmält mej för den grovt falska anklagelsen "utpressning" som senare ändrades till "försök till utpressning" utan att ange ett enda skäl till detta! Jag har anmält detta till Särskilda åklagarkammaren, UC m. fl. över 35 gånger men har fått 35 olagliga beslut tillbaka. Den grovt kriminella riksåklagaren stöder dessa olagliga beslut! Du kan läsa om dessa personers grovt kriminella agerande i denna tidning!
Jag har även anmält dessa falska anklagelser till Sveriges regering varvid en minister har svarat mej att Sveriges regering inte kan blanda sig i ev. olagliga beslut och jag blev rekommenderad att väcka enskilt åtal men det anser jag mej inte ha råd med eftersom detta kriminella klientel troligen kommer att överklaga allt in absurdum.
Jag har blivit garanterad 300 000 SEK för att täcka kostnaden för ett enskilt åtal men det tror jag inte alls räcker för riksåklagaren är grovt kriminell och kommer antagligen att göra allt för att rädda sitt eget grovt kriminella skinn!
/Harald Gaunitz
P.S. Det finns ju någonting som heter "Visselblåsarfunktionen på Åklagarmyndigheten" men en sådan anmälan lämnas normalt till tillsyndchefen som ju sorterar direkt under riksåklagaren. Om en olaglig riksåklagare anmäls till visselblåsarfunktionen så skulle det inre förvåna mej ett dugg om riksåklagaren beslutar i egen sak. Är vårt rättsväsende bättre än t. ex. det i Turkiet? D.S.

 
     
  Galleri...   
  Funktioner Demo  
  ScreenAdj  
  Grafik Demo  
  Funktionsräknare  
  Räknare med bildspel  
  S/V    
  Old Galleri...   
     
 

Om du vill skriva i denna tidning...

Morgondikter Stenåldersmänniskan Spela Klarinett II

SVS

Den här sidan uppdaterades senast 2022-10-23

Ansvarig utgivare: Harald Gaunitz
Mail: miljobilder/miljobilder.com
rot.frukter/yahoo_se
miljobilderSnabelaGmail.com
Byt ut / mot snabela och _ mot punkt
Betalning vi Paypal eller swisch

 

 
     
 

 

Utgivningsbevis Nr 23792

  

 
  xxxxx  fffff xxxxx  xxxxx  xxxxx  xxxxx  xxxxx  xxxxx  xxxxx  xxxxx