MILJÖBILDER

Tidningen MILJÖBILDER har en koppling till denna hemsida i första hand därför att vissa bilder på denna hemsida tidigare varit olagliga enl. personuppgiftslagen. En bild som föreställer en person som kan identifieras måste ha tillstånd från den avbildade för att få visas - såvida inte web-sidan är kopplad till en periodisk tidskrift och har registrerats som databas.

Denna tidning kommer att ta upp olika typer av miljöbilder men i första hand fotografiska bilder som även säljs via denna hemsida. (Man laddar ner den bild man vill ha, meddelar via e-mail att man gjort detta och hur den ska användas och betalar på postgirokonto 124 59 17-8. Bilder för icke kommersiellt bruk får användas utan kostnad om källan anges. Se vidare under Kontakt på denna hemsida.)

Personuppgiftslagen anser jag vara mycket märklig och onödig. Den sätter sig över upphovsrätten för fotografiska bilder och känsliga personuppgifter får ej skrivas på en hemsida såvida inte den omskrivne godkänt detta. Om web-sidan däremot kopplats till en periodisk tidskrift och registrerats som databas är det plötsligt tillåtet att visa fotografier med personer som kan igenkännas och man kan skriva vad som helst bara man håller sig inom tryckfrihetens ram. Exakt samma hemsida kan alltså i ett fall ge böter men vara helt OK i ett annat fall... Denna fråga kommer att tas upp i nästa nummer av tidningen MILJÖBILDER.

Tidningen Miljöbilder är tänkt att komma ut minst fyra gånger per år. Den kan beställas via denna hemsida. Gamla exemplar kommer att finnas under denna hemsida. Tidningens första nummer beräknas komma ut i mitten eller slutet av juni -00. Det kommer att bli möjligt att prenumerera på tidningen och lösex ska kunna köpas på någon plats i Östersund.

Har du ideer om tidningen och dess innehåll så hör av dej.

Start ] Jag ] Kanske intressant ] Äta ] Mungipor ] Läsa ] Kontakt ] [ Miljöbilder ] Klick? ] Foto ] Länkar ]

Tidningen MILJÖBILDER, arkiv: (Filformatet är .rtf vilket alltså borde kunna läsas på de flesta PC-plattformarna.)

Nr 1 juni 2000, Årgång 1