Här följer några musikstycken spelade av mig själv. Jag har uteslutande valt fri musik. Filformatet är MP3. Du får använda musiken för eget privat bruk och på privata och ej kommersiella hemsidor. Om du vill använda musiken kommersiellt så måste en särskild överenskommelse om detta göras.

Gubben Noak 997 Kb
Byssan lull 1080 Kb
Fjärran han dröjer
1004 Kb
Små grodorna 629 Kb
Värmlandsvisan 1431 Kb

Tillbaka