Nedanstående bilder är genererade av grafikprogrammet FunkArt. 

1diverse1 kopia.jpg (56911 byte)

1diverseOrange1 kopia.jpg (49436 byte)

1Kakell kopia.jpg (62708 byte)

1RektSpekt4 kopia.jpg (57039 byte)

1Punkter3 kopia.jpg (49967 byte)

1Snurror1 kopia.jpg (110383 byte)

1Snurror6 kopia.jpg (80255 byte)

3Dart1 kopia.jpg (62167 byte)

3GreenDys3 kopia.jpg (28944 byte)

4GulRedKant1 kopia.jpg (35663 byte)

4Kakell kopia.jpg (42927 byte)

art1111 kopia.jpg (62073 byte)

ArtDruvor1 kopia.jpg (125868 byte)

arttroll1 kopia.jpg (42346 byte)

cirklar3 kopia.jpg (81951 byte)

DubbelVridenBulle kopia.jpg (45707 byte)

Festligt1 kopia.jpg (49947 byte)

OrangeLinjer2 kopia.jpg (39934 byte)

OrangeVriden7 kopia.jpg (67771 byte)

Ovanligt kopia.jpg (90886 byte)

Portal1 kopia.jpg (39417 byte)

punkter kopia.jpg (64823 byte)

spektrum4 kopia.jpg (67469 byte)

Rutstruktur2 kopia.jpg (49523 byte)

Supersnodd kopia.jpg (76773 byte)

Tillbaka

En sammanfattning av vad programmet kan göra:

·        Rita pixlar, linjedelar, fyllda eller ofyllda cirklar, ovaler, rektanglar eller avrundade rektanglar på skärmen inom givna gränser och på ett ordnat sätt. (Blint område kan anges)

·        Stega igenom bildskärmen med angiven steglängd för x- och y.

·        Steglängden kan varieras under körningen inom godtyckliga gränser. 

·        Välja färg från x- och y-axelns färgfält i inmatningsbilden för koordinatsystemet.

·        Välja RGB-färg som slumpas mellan angivna gränser

·        Välja färg i form av gråtoner eller kontinuerligt spektrum eller delar därav.

·        Färg kan skapas genom interferens mellan RGB-värden

·        Välja fylld punkt eller linje i form av linjedel

·        Välja ofylld eller fylld cirkel, oval eller rektangel. Om fylld väljs kan en bård med annan färg och tjocklek väljas.

·        Punkt- och bårdstorlek kan varieras under körningen.

·        Ovaler och rektanglar kan ges valfritt mått för längd/bredd

·        Storleken på objekt kan gradvis ökas eller minskas i x- eller y-led

·        Variationerna i x- och y-led kan göras oberoende av variation av punktstorlek och färg.

·        Färg kan bytas efter ett eller flera varv. (Ett varv är EN genomgång av programpaketet som resulterat i EN utskrift på skärmen. I det fall ett varv hoppas över resulterar detta dock ej i någon utskrift.)

·        Man kan få körningen utförd ett visst antal varv trots att slutvärde för x- och y-värde ej uppnåtts.

·        Man kan hoppa över t ex vart sjätte varv eller ta med vartannat.

·        Genererad graf kan lagras som .bmp-fil genom att f trycks.

·        Zoomat utsnitt kan lagras på fil genom att r trycks.

·        SetUp-fil med information om färger, fältinnehåll och checkboxars status kan lagras i fil och senare laddas in. Vid inladdningen kan man välja om allt som lagrats ska läsas in eller om t ex endast färgerna, funktions­ekvationen eller inmatnings­fältens innehåll ska laddas in.

·        En enkel printfunktion för utskrift i format A5 finns. Utskrifterna kan kontrolleras bättre om grafiken exporteras som .BMP-fil och skrivs ut från ett bildbehandlingsprogram t ex Photoshop, Paint etc.

·        Journalfil som visar x- och y-värden samt andra variablers fortlöpande värden kan aktiveras och därefter studeras i textbehandlare av typen WordPad. (Program Word klarar ej att visa så stora filer.)

·        Text i olika färg och storlek kan skrivas in. Texten kan dessutom kopplas till viss kanal. För mer avancerad text rekommenderas att detta görs i ett bildediteringsprogram i den exporterade .BMP-filen.
I textkanal för kanal 9 finns flera textfält. I ett av dessa har en teckenuppsättning med bl a rottecken lagts in. Här saknas därför de svenska tecknen åä och ö. Ö ger rottecken.

 

Tillbaka