Här är två bilder som man ev. kan slå ihop till en stereoskopisk bild (i hjärnan). Titta som på långt håll men på ca 50 cm:s avstånd. Då
ser man tre bilder varav den mittersta är stereoskopisk... Vid koncentrationssvårigheter kan man hålla en pappskiva mellan bilderna så
att ögonen "styrs rätt".